Job på VSK dansk

Job på VSK dansk

Ledige stillinger

Vi har i øjeblikket flere ledige stillinger.

Receptionist til Sprogcenteret VSKdansk

VSK dansk søger en erfaren receptionist/administrativ medarbejder til sprogcentrets reception. Stillingen er placeret ved vores afdeling i Glostrup, er på 30 timer og kan tiltrædes d. 1. august 2022.

Stillingen

Receptionen i Glostrup er bemandet med to medarbejdere, så du vil sammen med din nærmeste kollega skulle besvare henvendelser fra centerets brugere og samarbejdsparter og løse forskellige andre administrative opgaver. Opgaverne tilrettelægges selvstændigt sammen med nærmeste kollega. Et par dage om ugen er der lange åbningstider, hvorfor du må forvente at en og en gang imellem to dage om ugen at være på arbejde til kl. ca. 17:30.

Opgaverne

Opgaverne omfatter:

 • Modtagelse og besvarelse af alle henvendelser til sprogcentret fra kursister, samarbejdsparter og ansatte, både personlige, telefoniske og på mails. Du vil få adgang til en række af sprogcenterets systemer, så du ved opslag kan hjælpe og besvare de fleste. Derudover er der et tæt samarbejde særligt med centrets vejledere, men også øvrige ansatte.
 • Forskellige administrative opgaver så som
  • bestilling af kontorartikler, o rejsekort mv.
  • salg af lærerbøger
  • registrere og vedligeholde oplysninger om fravær og aflysninger
  • udsendelse af forskellige informationer
  • bistå ved planlægningen af prøver
  • bestilling af varer og hjælp ved diverse sammenkomster samt andre forfaldne opgaver.

Vi forventer at du:

 • er kontoruddannet og har erfaring fra at arbejde i en reception.
 • er serviceorienteret, imødekommende og tålmodig i kommunikationen både på dansk og engelsk også til borgere med sprogvanskeligheder i pressede situationer.
 • hurtigt kan sætte dig ind i en ny organisation og overskue nye opgaver.
 • god til at samarbejde med mange forskellige.
 • arbejder struktureret og systematisk og har flair for IT og godt kendskab til Office produkterne.

Vi tilbyder:

 • Gode fysiske rammer, hvor du sammen med nærmeste kollega har stor indflydelse på hvordan du tilrettelæggelse arbejdet.
 • Et godt kollegialt samarbejde med en åben og uformel omgangstone.
 • 30 timer på løn- og ansættelsesvilkår i henhold til HK overenskomst og Brøndby Kommunes ansættelsesvilkår i forhold til dine kvalifikationer.

Om Sprogcentret

VSK er et kommunalt Sprogcenter, der primært udbyder undervisning i dansk som andetsprog til voksne udenlandske borgere i 11 kommuner.

Sprogcenteret har ca. 120 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger beliggende i Glostrup, Ballerup og på Amager.

Vi underviser over 2500 kursister hver uge.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være modtaget senest tirsdag d. 17. maj kl. 12:00.

Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 21-23. Yderligere oplysninger: Spørgsmål om stillingen kan rettes til Iain Schmidt på tlf. 4014 9094 eller mail iajms@brondby.dk. Spørgsmål om opgaverne kan rettes til Susanne Truong på tlf. 4328 3504. Du kan læse mere om VSK på vores hjemmeside eller vores facebookside: https://www.facebook.com/VSKDanmark/

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest. Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne

Søg stillingen her

En­ga­ge­re­de un­der­vi­se­re i dansk som an­det­s­prog på VSK dansk

VSK-dansk, søger et antal lærere til faste stillinger pr. 1. august 2022 til undervisning i dansk som andetsprog.

Forventninger til vores nye medarbejdere:

 • Gode samarbejdskompetencer, der kræves tæt samarbejde i lærerteam og på tværs i organisationen
 • Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider formiddag, eftermiddag, aften og lørdag.
 • Teamkompetencer
 • Digitale kompetencer relateret til læring og udvikling
 • Dynamisk, levende underviser og formidler der kan sit relationsarbejde i forhold til forskellige målgrupper
 • Erfaring med at indgå og undervise på private og offentlige virksomheder

Dine kvalifikationer:

 • Bachelor i et sprogfag eller folkeskolelæreruddannet med et sprog som linjefag.
 • Du skal have efteruddannelse i dansk som andetsprog for voksne (DAV eller MAV) eller være villig til at tage DAV/MAV uddannelse.

Digital viden og kunnen er afgørende på VSK. Kursisternes læring foregår bl.a. på vores læringsplatform og vi forventer at undervisningen er IT understøttet. Ansøgere forventes at have nødvendige kompetencer inden for IT og online undervisning.

Om sprogcentret:

VSK’s kerneopgaver er undervisning i Danskuddannelse på alle 3 uddannelser, dag, aften, lørdag og e-learning samt FVU dansk, digital, matematik mm. for voksne udlændinge.

VSK-dansk har 11 kommuner i København og omegn.  Vi har 3 afdelinger, der ligger i Ballerup, Glostrup og Kastrup. 2500 kursister og 110 medarbejdere.

VSK dansk har en lang række aktiviteter inden for undervisning, integration, jobrettede forløb og kompetenceudvikling

Vi er optaget af at arbejde i og trives med:

 • Et dynamisk og udviklingsorienteret miljø.
 • At arbejde teamorganiseret, alle undervisere arbejder i lærerteam
 • En stor og bred samarbejdsflade til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer mfl.
 • Vores værdier:  gensidig respekt, åbenhed, professionalisme og engagement.

Ansættelsesvilkår:

 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet og Brøndby Kommunes ansættelsesvilkår.
 • Spørgsmål kan rettes til Uddannelseschefer Hanne Kit Olesen på tlf. 43 28 35 75, Dorthe Kirkegaard på tlf. 43 28 35 43 eller Helle Vallentin på tlf. 43 28 35 20
 • Ansøgningsfrist torsdag den 25.maj 2022 kl. 12.00. Samtaler gennemføres i juni.
 • Kun ansøgninger elektronisk via kommunes rekrutteringsportal kan forventes at blive behandlet.

Ansøgningsfrist

25.5. 2022 kl. 12.00

Ansøg her: Engagerede undervisere i dansk som andetsprog på VSK-dansk (emply.com)