Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Du kan gå op til PD1, PD2, og PD3 to gange om året – i maj/juni (forårssemesteret) og i november/december (efterårssemestret).

Kursister på VSKdansk får et meget grundigt undervisningsforløb, så de har de allerbedste muligheder for at klare sig godt til eksamen. Læs mere om Danskuddannelse her.

Forårssemester 2023:

Du kan ikke længere tilmelde dig PD1, PD2 og PD3 i maj/juni. Hvis du har tilmeldt dig, hører du fra os.

Efterårssemester 2023:

PD3: d. 14. november 2023

PD2: d. 15. november 2023

PD1: d. 16. november 2023

Mundtlige prøver: 11- 22. december

Pris for selvstuderende: 1473 kr.

Prøve i Dansk 1 (PD1)

Den skriftlige del af PD1 afholdes næste gang d. 25. maj 2023. De mundtlige prøver afholdes i perioden 12. – 23. juni 2023.

Prøve i Dansk 1

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 6.

Du kan bruge PD1, når du søger job.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve har to dele – læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har skrevet en tekst om opgaverne på PD1. Vi viser også nogle eksempler.

Prøve i Dansk 2 (PD2)

Den skriftlige del af PD2 afholdes næste gang d. 24. maj 2023. De mundtlige prøver afholdes i perioden 12. – 23. juni 2023.

Prøve i Dansk 2

PD2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2, modul 6.

Bestået Prøve i Dansk 2 er et af kravene, når du søger om permanent opholdstilladelse.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har lavet nogle videoer om PD2.

Prøve i Dansk 3 (PD3)

Den skriftlige del af PD3 afholdes næste gang d. 23. maj 2023. De mundtlige prøver afholdes i perioden 12. – 23. juni 2023.

Prøve i Dansk 3

PD3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 5.

Bestået Prøve i Dansk 3 er et af kravene, når du søger om dansk statsborgerskab.

Skriftlig og mundtlig prøve

PD3 består af en mundtlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige del består af en samtale om et kendt emne og en samtale om et ukendt emne. Du får tilsendt dit emne i din e-boks ca. 5 hverdage før eksamen.

Du vil se nogle billeder, som knytter sig til det ukendte emne. Eksaminator vil stille dig nogle spørgsmål til det.

Her får du mere at vide om opgaverne på PD3.

rules

Regler

Hvor og hvornår er prøven? Hvad må jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation? Kan jeg klage? Hvad hvis jeg bliver syg?

Regler for Prøve i Dansk

Når du har tilmeldt dig Prøve i Dansk, får du besked om hvornår og hvor, du skal møde. Du får også at vide, hvad du skal gøre inden prøven, og hvad du skal tage med.

Tid og sted

De skriftlige prøver afholdes enten på vores sprogcenter i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender dig informationer om tid og sted både før den skriftlige prøve og før den mundtlige prøve.

Billedlegitimation

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve, skal du medbringe billedlegitimation i form af:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

Det må du tage med

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver. Du må ikke have skrevet i ordbøgerne.

Særlige vilkår

Er du handicappet, ordblind eller er der andre forhold, der gør, at du ønsker at tage prøven på særlige vilkår, skal du oplyse det ved tilmeldingen. Det gør du ved at sætte kryds i “Særlige vilkår”. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

Klager

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er 4 uger efter prøven har fundet sted.

Der afholdes ikke sygeeksamener til Prøve i Dansk, men du må gerne tage prøven flere gange.

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er prøver i dansk kultur og historie. Prøverne afholdes to gange om året. Vi afholder prøverne på Skolevej 6 i Glostrup eller tæt på. Du får nærmere besked, når du har tilmeldt dig.

Sommer 2023

Prøvedato: d. 31. maj 2023

Tilmelding:  d. 27. marts – d. 26. april 2023

Pris: 847 kr.

Vinter 2023

Prøvedato: d. 29. november 2023

Tilmeldingsfrist: d. 25. oktober 2023

Indfødsretsprøven

Prøven bliver afholdt næste gang d. 31. maj 2023.

Tilmelding:  d. 27. marts – d. 26. april 2023

Du kan forberede dig til prøven ved at læse ministeriets 

Læremateriale til Indfødsretsprøven.

Indfødsretsprøven

Hvis du vil søge om dansk indfødsret (dansk statsborgerskab = Danish citizenship), skal du blandt andet bestå Indfødsretsprøven. Prøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur, dansk historie og danske værdier (multiple choice). For at bestå, skal du besvare mindst 36 spørgsmål korrekt, og herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 spørgsmål om danske værdier. Prøven varer 45 minutter.

Medborgerskabsprøven

Prøven bliver afholdt næste gang d. 31. maj 2023.

Tilmelding:  d. 27. marts – d. 26. april 2023

Du kan forberede dig til prøven ved at læse ministeriets

Læremateriale til Medborgerskabsprøven.

Medborgerskabsprøven

Hvis du vil søge permanent ophold (permanet opholdstilladelse), skal du blandt andet bestå Medborgerskabsprøven. Prøven består af 25 skriftlige spørgsmål (multiple choice). Du skal svare rigtigt på 20 spørgsmål for at bestå. Prøven varer 30 minutter.

rules

Regler

Hvornår skal jeg komme til prøven? Hvad skal jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation?

Regler for Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Tid og sted

Når du er tilmeldt, får du information om tid og sted. Kom i god tid til prøven. Det kan tage tid at blive registreret.

Billedlegitimation

Du skal medbringe billedlegitimation. Uden gyldig billedlegitimation, får du ikke lov at gå til prøve. Gyldig billedlegitimation er:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

Det må du tage med

I udgangspunktet må du ikke medbringe hjælpemidler. Du skal aflevere din telefon inden prøven. Du får selvfølgelig din telefon igen, når du har forladt prøvelokalet.

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau og/eller en danskprøve på A2-niveau.

Du skal bestå A1 senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret. Du skal bestå A2 senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret. Du kan få mere information om A1 og A2 på hjemmesiden “Ny i Danmark”.

tid og sted A1 og A2

Prøverne afholdes løbende. Du vælger tid og sted, når du tilmelder dig. Prøverne afholdes to steder i Danmark:

  • VSK Skolevej 6, 2600 Glostrup
  • SPROGCENTER VEJLE Damhaven 13A, 7100 Vejle

A1 og A2

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige prøver, hvor du sidder ved en computer.

Sådan foregår A1 og A2

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige prøver. Du sidder foran en computer og udfører prøven. Du taler i en mikrofon, og det du siger bliver optaget. Du skal svare på 30 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på mindst 21 spørgsmål for at bestå prøven. A1 er lettere end A2.

Eksempel på A1

Eksempel på A2

rules

Regler

Hvornår skal jeg senest bestå A1 og A2? Hvad hvis jeg ikke består? Hvad hvis jeg allerede har en eksamen i dansk?

Regler for A1 og A2

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau eller højere niveau senest 6 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du allerede opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau senest 6 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever,

Du skal som udgangspunkt bestå en danskprøve på A2-niveau eller højere niveau senest 9 måneder efter, at du er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du opholdstilladelse i Danmark på et andet grundlag, skal du bestå en danskprøve på A2-niveau senest 9 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle/samlever.

Hvis du har ansøgt om ægtefællesammenføring før 1. juli 2018 er fristen for bestået danskprøve på A2-niveau dog 15 måneder.

Hvis du ikke består prøven, får du få forlænget din tidsfrist med tre måneder.

Læs mere om tidsfrister her.

Er du allerede god til dansk og har du bestået en anden danskprøve, behøver du måske ikke at tage A1 eller A2.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde en liste over de prøver, som opfylder kravet til niveauet i A1 og A2. Har du taget en af disse prøver, behøver du ikke tage A1 eller A2.

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Hvis du er religiøs forkynder og ønsker at forlænge din opholdstilladelse i Danmark udover 6 måneder, skal du bestå Forlængelsesprøven. (Forlængelsesprøven hed tidligere “Indvandringsprøven”.)

Læs om Forlængelsesprøven her