Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Prøve i Dansk 1-3 (PD1, PD2 og PD3)

Du kan gå op til PD1, PD2, og PD3 to gange om året – i maj/juni (forårssemesteret) og i november/december (efterårssemesteret).

Kursister på VSKdansk får et meget grundigt undervisningsforløb, så de har de allerbedste muligheder for at klare sig godt til eksamen.

Læs mere om Danskuddannelse.

Hvis du har været syg til en tidligere prøve, kan du tilmelde dig den delprøve, du mangler at gennemføre. Dette kræver, at du har en attestation.

Tilmeld dig en delprøve eller læs mere om, hvad du gør, hvis du bliver syg.

Sommersemester 2024

PD1, PD2 og PD3 bliver afholdt næste gang maj/juni 2024.

Du kan ikke længere melde dig til.

Vintersemester 2024

Skriftlige prøver: PD3: 12. november, PD2: 13. november, PD1: 14. november.

Tilmeldingsfristen er 2. september 2024.

Prøve i Dansk 1 (PD1)

Den skriftlige del af PD1 bliver afholdt d. 16. maj 2024. De mundtlige prøver afholdes i perioden 10. – 21. juni 2024.

Prøve i Dansk 1

PD1 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 1, modul 6.

Du kan bruge PD1, når du søger job.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve har to dele – læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har skrevet en tekst om opgaverne på PD1. Vi viser også nogle eksempler.

Prøve i Dansk 2 (PD2)

Den skriftlige del af PD2 bliver afholdt d. 15. maj 2024. De mundtlige prøver afholdes i perioden 10. – 21. juni 2024.

Prøve i Dansk 2

PD2 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 2, modul 6.

Bestået Prøve i Dansk 2 er ét af kravene, når du søger om permanent opholdstilladelse.

Skriftlig og mundtlig prøve

Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige prøve aflægges parvis. Du går altså op til den mundtlige prøve sammen med en anden prøvedeltager.

Først skal du tale om et emne, du selv vælger. Emnet skal være personligt og handle om danske forhold. Du skal aflevere dit emne forud for den mundtlige prøve.

Bagefter skal du føre en samtale med den anden prøvedeltager. I skal snakke om et emne, som I ikke kender på forhånd.

Vi har lavet nogle videoer om PD2.

Prøve i Dansk 3 (PD3)

Den skriftlige del af PD3 bliver afholdt d. 14. maj 2024. De mundtlige prøver afholdes i perioden 10. – 21. juni 2024.

Prøve i Dansk 3

PD3 er den afsluttende prøve på Danskuddannelse 3, modul 5.

Bestået Prøve i Dansk 3 er ét af kravene, når du søger om dansk statsborgerskab.

Skriftlig og mundtlig prøve

PD3 består af en mundtlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøve består af Læseforståelse 1, Læseforståelse 2 og Skriftlig fremstilling.

Den mundtlige del består af en samtale om et kendt emne og en samtale om et ukendt emne. Du får tilsendt dit emne i din e-boks ca. 5 hverdage før eksamen.

Du vil se nogle billeder, som knytter sig til det ukendte emne. Eksaminator vil stille dig nogle spørgsmål til det.

Her får du mere at vide om opgaverne på PD3.

​Regler

Hvor og hvornår er prøven? Hvad må jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation? Kan jeg klage? Hvad hvis jeg bliver syg?

Regler for Prøve i Dansk

Når du har tilmeldt dig Prøve i Dansk, får du besked om, hvornår og hvor, du skal møde. Du får også at vide, hvad du skal gøre inden prøven, og hvad du skal tage med.

Tid og sted

De skriftlige prøver afholdes enten på vores sprogcenter i Glostrup, Skolevej 6 eller på en lokation i nærheden. Vi sender dig informationer om tid og sted både før den skriftlige prøve og før den mundtlige prøve.

Billedlegitimation

Til både den skriftlige og den mundtlige prøve, skal du medbringe billedlegitimation i form af:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en dansk myndighed
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas eller anden gyldig rejselegitimation med billede udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande.

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

Det må du tage med

Husk at medbringe ordbøger og eventuelt mad og drikke til de skriftlige prøver. Du må ikke have skrevet i ordbøgerne.

Særlige vilkår

Er du handicappet, ordblind eller er der andre forhold, der gør, at du ønsker at tage prøven på særlige vilkår, skal du oplyse det ved tilmeldingen. Det gør du ved at skrive i feltet “Særlige vilkår”. Vi kontakter dig om hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde, hvilken dokumentation vi skal have, og hvad du skal gøre for at kunne få hjælp.

Sygdom

Hvis du bliver syg til enten den mundtlige eller den skriftlige prøve, kan du bede din læge om en lægeerklæring. Den skal du vise til sprogcentret, som så vil udstede en attestation. Har du en attestation, behøver du ikke at tage hele prøven igen ved næste prøvetermin, men kun den delprøve, hvor du udeblev på grund af sygdom.

Klager

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagefristen er 4 uger efter prøven har fundet sted.

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven er prøver i dansk kultur og historie. Prøverne afholdes to gange om året. Vi afholder prøverne på Skolevej 6 i Glostrup eller tæt på. Du får nærmere besked, når du har tilmeldt dig.

Sommersemester 2024:

Prøvedato: 29. maj 2024

Du kan ikke længere melde dig til.

Vintersemester 2024:

Prøvedato: 27. november 2024

Tilmeldingsfristen er 23. oktober 2024

Indfødsretsprøven

Prøven bliver afholdt næste gang d. 29. maj 2024.

Du kan forberede dig til prøven ved at læse ministeriets 

Læremateriale til Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven

Hvis du vil søge om dansk indfødsret (dansk statsborgerskab = Danish citizenship), skal du blandt andet bestå Indfødsretsprøven. Prøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur, dansk historie og danske værdier (multiple choice). For at bestå, skal du besvare mindst 36 spørgsmål korrekt, og herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 spørgsmål om danske værdier. Prøven varer 45 minutter.

Medborgerskabsprøven

Prøven bliver afholdt næste gang d. 29. maj 2024.

Du kan forberede dig til prøven ved at læse ministeriets

Læremateriale til Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven

Hvis du vil søge permanent ophold (permanet opholdstilladelse), skal du blandt andet bestå Medborgerskabsprøven. Prøven består af 25 skriftlige spørgsmål (multiple choice). Du skal svare rigtigt på 20 spørgsmål for at bestå. Prøven varer 30 minutter.

​Regler

Hvornår skal jeg komme til prøven? Hvad skal jeg tage med til prøven? Hvad er gyldig billedlegitimation?

Regler for Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

Tid og sted

Når du er tilmeldt, får du information om tid og sted. Kom i god tid til prøven. Det kan tage tid at blive registreret.

Billedlegitimation

Du skal medbringe billedlegitimation. Uden gyldig billedlegitimation, får du ikke lov at gå til prøve. Gyldig billedlegitimation er:

  • Pas, opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af dansk myndighed
  • Pas eller identitetskort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdsticker eller en visumsticker til et Schengenland

Vi forventer, at “kørekort” om kort tid ikke længere vil være gyldig billedlegitimation, derfor er “kørekort” IKKE på vores liste.

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

Det må du tage med

I udgangspunktet må du ikke medbringe hjælpemidler. Du skal aflevere din telefon inden prøven. Du får selvfølgelig din telefon igen, når du har forladt prøvelokalet.

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Danskprøve A1 og A2 – ægtefællesammenføring

Sådan foregår A1 og A2

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige prøver. Du sidder i et lille rum foran en computer og udfører prøven. Du taler i en mikrofon, og det, du siger, bliver optaget. Du skal svare på 30 spørgsmål. Du skal svare rigtigt på mindst 21 spørgsmål for at bestå prøven. A1 er lettere end A2.

Eksempel på A1

Eksempel på A2

Tid og sted

Prøverne afholdes løbende. Du vælger tid og sted, når du tilmelder dig. prøverne afholdes to steder i Danmark:

 

  • VSK Skolevej 6, 2600 Glostrup
  • SPROGCENTER VEJLE Damhaven 13A, 7100 Vejle

​Regler

Der er mange regler som angår A1, A2 og ægtefællesammenføring. Derfor anbefaler vi, at du læser Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside nyidanmark.dk

Regler for A1 og A2

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, skal du som udgangspunkt bestå en danskprøve på A1-niveau og på A2-niveau eller en anden danskprøve på samme eller højere niveau.

Oversigt over prøver, du kan bruge som dokumentation for, at du har bestået en danskprøve på minimum A1-niveau (bilag 1)

Oversigt over prøver, du kan bruge som dokumentation for, at du har bestået en danskprøve på minimum A2-niveau (bilag2).

Du skal bestå A1 og A2 inden for en tidsfrist.

Læs mere om tidsfrister for at bestå A1 og A2

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Forlængelsesprøven for religiøse forkyndere

Hvis du er religiøs forkynder og ønsker at forlænge din opholdstilladelse i Danmark udover 6 måneder, skal du bestå Forlængelsesprøven. (Forlængelsesprøven hed tidligere “Indvandringsprøven”.)

Læs om Forlængelsesprøven her