Danskuddannelse

at lære dansk

Danskuddannelse

Hvad er Danskuddannelse

Danskuddannelse er den officielle vej til dansk. Det er et gratis tilbud til alle udlændinge.

Danskuddannelse kan åbne døre til uddannelse og arbejde. En eksamen i Danskuddannelse er nyttig, hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse, statsborgerskab, eller hvis du vil søge ind på en uddannelse. Du kan også bruge Danskuddannelse til at dokumentere dine sprogkundskaber, når du søger job.

På VSK får du desuden:

  • 9 lektioner på daghold
  • individuel hjælp i studiecenter
  • adgang til bibliotek

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at gennemføre en Danskuddannelse, men hvis du passer undervisningen og ikke holder lange pauser, kan du regne med at gennemføre inden for 2 år.

Tid og sted

Du kan gå til dansk om dagen, om aftenen, om lørdagen (Glostrup) og online.

Undervisningen foregår på vores tre sprogcentre i Storkøbenhavn (Glostrup, Ballerup, Amager). Du kan gå fra tog eller metro til alle tre sprogcentre på 10 minutter.

Daghold har undervisning 3 dage om ugen (minimum 9 lektioner). Aftenhold har undervisning 2 aftener om ugen (6 lektioner). Online-undervisning foregår i e-Sprogcenter. 

Lige nu kan du tilmelde dig eksamenshold.

Kom i gang  – skriv dig op her

Særlige hold på Danskuddannelse

Get startet

Tre Danskuddannelser

Der er tre forskellige Danskuddannelser – DU1, DU2 og DU3. Vi tilbyder undervisning på alle tre. Hvilken Danskuddannelse, som er bedst for dig, afhænger af din uddannelsesbaggrund. Du skal kun gennemføre én af uddannelserne. Til samtalen finder I sammen ud af hvilken Danskuddannelse, der passer bedst til dig. Vejlederen viser dig også en model over, hvad du lærer på Danskuddannelserne.

Hver Danskuddannelse består af 6 moduler. Du afslutter hvert modul med en modultest. Når du har bestået modultesten, går du videre til næste modul. Efter sidste modul afslutter du din Danskuddannelse med en statskontrolleret prøve. Prøve i Dansk 1-3 afholdes 2 gange om året – sommer og vinter. Vi har særlige eksamenshold for dig, der sigter mod et godt eksamensresultat.

Danskuddannelse 1 (DU1)

DU1 er for dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål eller ikke kan det latinske alfabet.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan klare en hverdag i Danmark. Du bliver fx i stand til at kommunikere i et praktisk job. Du lærer at tale dansk, når du fx køber ind, er hos lægen, eller når du er til et forældremøde i dine børns skole.

Vi starter med begyndelsen. Du lærer det latinske alfabet. Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at læse og skrive korte tekster. Du lærer også om dansk kultur og sociale normer i Danmark.

Danskuddannelse 1 består af 6 moduler, og du afslutter modul 6 med Prøve i Dansk 1. Du kan bruge PD1 som dokumentation for dine danskkundskaber, når du søger job.

Danskuddannelse 2 (DU2)

DU2 er for dig, der har gået i skole i 8-10 år i dit hjemland.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan deltage i kompetencegivende faglige kurser og uddannelser og klare dig på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen består af 6 moduler, og du afslutter 6. modul med Prøve i Dansk 2Du kan bruge Prøve i Dansk 2, hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Danskuddannelse 3 (DU3)

DU3 er for dig, der har gået mere end 10 år i skole i dit hjemland og kan mindst et andet fremmedsprog i forvejen. DU3 er det højeste niveau inden for Danskuddannelse.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan videreuddanne dig i Danmark og klare dig i en jobfunktion, som kræver gode danskkundskaber. Det er desuden et mål, at du bliver i stand til at deltage aktivt i det danske samfund – fx ved at lave frivilligt arbejde eller sidde i bestyrelsen i en forening.

Vi lægger vægt på, at du bliver god til at diskutere, argumentere, læse og skrive. I undervisningen lærer du også om dansk kultur og samfundsforhold.

DU3 består af 6 moduler, og du afslutter modul 5 med Prøve i Dansk 3, som giver adgang til kompetencegivende kurser, uddannelser og det danske arbejdsmarked. Du kan bruge PD3 til at søge om statsborgerskab.

Modul 6 (Studieprøven) er et ekstra modul. På Studieprøven lærer du at skrive og tale dansk på et akademisk niveau. Du har brug for Studieprøven, hvis du ønsker at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

Regler

Regler

Der er mange regler for Danskuddannelse. Alle udlændinge har ret til gratis Danskuddannelse, men det er vigtigt, at du kommer hurtigt i gang. Venter du for længe, kan du miste din ret til at gå til dansk.

Det er også vigtigt, at du planlægger din Danskuddannelse. Du kan miste tid til Danskuddannelse, hvis du holder pause midt i et forløb. Reglerne for, hvor lang tid du må være om at tage en Danskuddannelse, kan du læse om under “klippekort”.

Danskuddannelse er gratis, men du skal betale et depositum.

Depositum

Danskuddannelse er gratis, men du skal betale et depositum på 2000, – DKK, før du starter. Du kan få depositummet retur:

  • når du har gennemført Danskuddannelsen
  • når du har gennemført en modultest og ønsker en pause i Danskuddannelsen
  • hvis du vælger at holde op med at lære dansk.

Bemærk at ikke alle skal betale depositum. Du skal fx ikke betale depositum, hvis du er kommet til Danmark som flygtning. Ved samtalen med vejlederen vil du få at vide, om du skal betale depositum. Du kan læse mere om depositum her.

Klippekort

Udlændinge i Danmark har ret til gratis Danskuddannelse. Men retten til Danskuddannelse er tidsbegrænset. Derfor er det vigtigt, at du bruger din ret til Danskuddannelse, mens du har den.

Reglerne gælder for dig, hvis du:

  • arbejder i Danmark
  • studerer i Danmark
  • er gift med en, som arbejder i Danmark
  • er familiesammenført under EU-regler

Bemærk at der gælder andre regler, hvis du fx er kommet til Danmark som flygtning.

Ret til Danskuddannelse

I udgangspunktet har du ret til 3 1/2 års undervisning til at gennemføre din Danskuddannelse. Du skal gennemføre inden for 5 år.  Der er også regler for, hvor længe du må være om at gennemføre de enkelte moduler. Det er reglerne for “klippekort”, som du kan se nederst på siden.

Når du starter på din Danskuddannelse, begynder du samtidig at bruge klip fra et såkaldt “Klippekort”. Du har ét klip til hvert modul. Når du har afsluttet et modul, har du brugt et klip – uanset hvor lang tid, du har gået på modulet. Kan du noget dansk i forvejen og fx starter på modul 2, har du kun klip til modul 2, 3, 4, 5, og 6. Du kan ikke gemme et klip.

Klippene er kun gyldige i en periode. Du skal altså gennemføre hvert modul inden for en tidsfrist. Hvis du ønsker at holde pause fra Danskuddannelsen, skal du vente, til du har bestået modultesten. Hvis du holder pause midt i et modul, risikerer du, at klippet udløber. Sker det, skal du selv betale for resten af modulet.

Ønsker du at holde pause, skal du meddele det til Sprogcentret, inden du skal til modultest.

Her kan du se en tabel over, hvor lang tid klippene i klippekortet er gyldige:

klip antal måneder modul afsluttes med:
#1 4 1 modultest 1.1, 2.1, 3.1
#2 5 2 modultest 1.2, 2.2, 3.2
#3 7 3 modultest 1.3, 2.3, 3.3
#4 8 4 modultest 1.4, 2.4, 3.4
#5 9 5 modultest 1.5, 2.5, Prøve i Dansk 3
#6 9 6  Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Studieprøven