Danskuddannelse

Danskuddannelse

danskuddannelse

Danskuddannelse

​Hvad er Danskuddannelse?

Danskuddannelse er den officielle vej til dansk. Det er et gratis tilbud tilegnet nye borgere.

Danskuddannelse kan åbne døre til uddannelse og arbejde. En eksamen i Danskuddannelse er nyttig, hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse, statsborgerskab, eller hvis du vil søge ind på en uddannelse. Du kan også bruge Danskuddannelse til at dokumentere dine sprogkundskaber, når du søger job.

På VSKdansk tilbyder vi:

  • 9 lektioner på daghold
  • individuel hjælp i studiecenter
  • adgang til bibliotek

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at gennemføre en Danskuddannelse, men hvis du passer undervisningen og ikke holder lange pauser, kan du regne med at gennemføre inden for 2 år.

Tid og sted

Du kan gå til dansk om dagen, om aftenen, om lørdagen (Glostrup) og online.

Undervisningen foregår på vores tre sprogcentre i Storkøbenhavn (Glostrup, Ballerup, Amager). Du kan gå fra tog eller metro til alle tre sprogcentre på 10 minutter.

Daghold har undervisning 3 dage om ugen (minimum 9 lektioner).

Aftenhold har undervisning 2 aftener om ugen (6 lektioner).

Online-undervisning foregår via vores læringsplatform i e-Sprogcenter.

 

Kom i gang  – skriv dig op her

Særlige hold på Danskuddannelse

Tre Kurser

Der er tre forskellige Danskuddannelser – DU1, DU2 og DU3. Vi tilbyder undervisning på alle tre. Hvilken Danskuddannelse, som er bedst for dig, afhænger af din uddannelsesbaggrund. Du skal kun gennemføre én af uddannelserne. Til samtalen finder I sammen ud af hvilken Danskuddannelse, der passer bedst til dig. Vejlederen viser dig også en model over, hvad du lærer på Danskuddannelserne.

Hver Danskuddannelse består af 6 moduler. Du afslutter hvert modul med en modultest. Når du har bestået modultesten, går du videre til næste modul. Efter sidste modul afslutter du din Danskuddannelse med en statskontrolleret prøve. Prøve i Dansk 1-3 og Studieprøven afholdes 2 gange om året – sommer og vinter. Vi starter eksamenshold i august og januar.

Karakterer

På VSKdansk klarer kursisterne sig godt til eksamen. Du kan se karaktererne her.

Danskuddannelse 1 (DU1)

DU1 er for dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål eller ikke kan det latinske alfabet.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan klare en hverdag i Danmark. Du bliver fx i stand til at kommunikere i et praktisk job. Du lærer at tale dansk, når du fx køber ind, er hos lægen, eller når du er til et forældremøde i dine børns skole.

Vi starter med begyndelsen. Du lærer det latinske alfabet. Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at læse og skrive korte tekster. Du lærer også om dansk kultur og sociale normer i Danmark.

Danskuddannelse 1 består af 6 moduler, og du afslutter modul 6 med Prøve i Dansk 1. Du kan bruge PD1 som dokumentation for dine danskkundskaber, når du søger job.

Danskuddannelse 2 (DU2)

DU2 er for dig, der har gået i skole i 8-10 år i dit hjemland.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan deltage i kompetencegivende faglige kurser og uddannelser og klare dig på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen består af 6 moduler, og du afslutter 6. modul med Prøve i Dansk 2Du kan bruge Prøve i Dansk 2, hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Danskuddannelse 3 (DU3)

DU3 er for dig, der har gået mere end 10 år i skole i dit hjemland og kan mindst et andet fremmedsprog i forvejen. DU3 er det højeste niveau inden for Danskuddannelse.

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan videreuddanne dig i Danmark og klare dig i en jobfunktion, som kræver gode danskkundskaber. Det er desuden et mål, at du bliver i stand til at deltage aktivt i det danske samfund – fx ved at lave frivilligt arbejde eller sidde i bestyrelsen i en forening.

Vi lægger vægt på, at du bliver god til at diskutere, argumentere, læse og skrive. I undervisningen lærer du også om dansk kultur og samfundsforhold.

DU3 består af 6 moduler, og du afslutter modul 5 med Prøve i Dansk 3, som giver adgang til kompetencegivende kurser, uddannelser og det danske arbejdsmarked. Du kan bruge PD3 til at søge om statsborgerskab.

Modul 6 (Studieprøven) er et ekstra modul. På Studieprøven lærer du at skrive og tale dansk på et akademisk niveau. Du har brug for Studieprøven, hvis du ønsker at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

Regler

Der er mange regler knyttet til Danskuddannelse, og det er vigtigt, at du kender til de overordnede principper.

5 år

Alle udlændinge har ret til 5 års gratis danskundervisning fra den dag, de modtager deres CPR-nummer – altså sundhedskortet (det gule kort).

Gratis undervisning

Danskuddannelse er gratis, men lønmodtagere og studerende skal betale et depositum på 2000 DKK.

Flygtninge

Flygtninge er forpligtet til at lære dansk og fritaget for at betale depositum.

Hvor meget er depositummet på?

Depositummet på 2000 kr. og betales kun én gang.

Hvem skal betale depositum?

Du skal betale depositum, hvis du arbejder, studerer eller på anden måde er selvforsørgende i Danmark. Flygtninge skal ikke betale depositum.

Hvornår skal man betale depositum?

Du betaler depositum, når du er blevet indskrevet på sprogcentret af en vejleder. Du kan ikke starte, før vi har modtaget din betaling.

Hvordan betaler man depositum?

Du betaler via vores hjemmeside. Du kan betale her.

Hvornår får jeg mit depositum tilbage?

Du får dit depositum tilbage, når du har bestået din Danskuddannelse, eller når du har bestået en modultest og ikke ønsker at fortsætte med Danskuddannelse.

Kan jeg miste mit depositum?

Ja, du kan miste depositummet, hvis du ikke gennemfører et modul inden for en tidsramme. Her kan du se, hvor meget tid du har til at gennemføre hvert modul. Tidsrammen er den samme pr. modul på alle tre Danskuddannelser. Du må gerne fortsætte med at gå til dansk, selvom du mister dit depositum.

modul Antal måneder du har til at færdiggøre modulet
1 6
2 6
3 7
4 8
5 9
6 9