fvu

FVU

FVU

FVU

Hvad er FVU?

FVU er et gratis undervisningstilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til dansk, matematik, engelsk eller IT.

Mange tager et kursus i FVU for at blive bedre til dansk. Hvis du gerne vil lære mere dansk, skal du læse om fagene FVU-start og FVU-dansk. Derudover tilbyder vi fagene FVU-matematik FVU-engelsk og FVU-digital.

Prøverne på FVU hedder trinprøver. Når du har bestået et trin, kan du starte på det næste.

FVU er ikke for begyndere. Du skal kunne noget dansk i forvejen – også for at starte på FVU-matematik og FVU-digital.

FVU står for Forberedende VoksenUndervisning.

Du kan læse mere om FVU på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Regler

De afsluttende trinprøver på FVU-dansk og FVU-matematik giver adgang til erhvervsuddannelserne. Du  kan bruge FVU-dansk trinprøve 2 og 3, hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse. Du kan bruge FVU-dansk trinprøve 4 til at søge om dansk statsborgerskab.

FVU-start

FVU-start er et kursus for tosprogede. Det er ofte her, man starter. Du får udvidet dit ordforråd, og du bliver bedre til at tale og forstå dansk. På FVU-start er der fokus på dit talesprog. Når du har afsluttet FVU-start, kan du begynde på de andre FVU-fag.

FVU-dansk

FVU-dansk er et kursus for dig, der gerne vil blive bedre til skriftlig dansk. Vi giver dig de redskaber, du behøver for at blive bedre til at læse og skrive. Vi arbejder med skrivning, stavning, læsning og grammatik.

FVU-dansk er opdelt i 4 trin. Trin 1 er det laveste, og trin 4 er det højeste. Hvert trin afsluttes med en skriftlig trinprøve.

Du kan bruge trinprøve 4 på FVU-dansk til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Du kan også bruge trinprøve 4 som dokumentation for dine danskkundskaber, hvis du søger om dansk statsborgerskab. Trinprøve 4 svarer til en 9. klasses afgangsprøve. Trinprøve 2 og 3 kan du bruge, hvis du ønsker at søge om permanent opholdstilladelse.

Du kan kombinere FVU med Danskuddannelse. Det kan være en god idé, hvis du gerne vil blive dygtig til især de skriftlige discipliner. Men FVU er også for dig, som har afsluttet en Danskuddannelse eller dig, som ikke længere har ret til gratis Danskuddannelse.

FVU-matematik

FVU-matematik er et kursus for dig, der gerne vil blive bedre til matematik. Vi arbejder med de matematiske problemer, du møder i hverdagen. Det er matematik, du kan bruge på dit arbejde og i din privatøkonomi. Du får styrket din talforståelse og bliver bedre til at regne.

FVU-matematik er opdelt i to trin. Trinprøve 2 på FVU-matematik svarer til 9. klasses afgangsprøve i matematik. Den er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

FVU-engelsk

FVU-engelsk er et kursus for dig, der vil blive bedre til at kommunikere på engelsk. Du lærer både at tale og skrive, og du får et indblik i, hvordan engelsk bruges i en globaliseret verden.

FVU-engelsk har fire trin.

FVU-digital

FVU-digital er et kursus til dig, der gerne vil blive bedre til IT. Du bliver fortrolig med digitale værktøjer, og du lærer at løse opgaver på computer, mobiltelefon og tablet.

FVU-digital består af 4 trin. Det kræver ingen forudsætninger inden for IT at starte på trin 1.

Kom i gang med FVU

Før du kommer til screening eller interview, vil vi gerne tale med dig. Vi vil gerne fortælle dig mere mere om processen og finde ud af, om FVU er det rigtige for dig. Når du booker et opkald, ringer vi til dig inden for det tidsrum, du har valgt. Sammen finder vi en screeningstid til dig. Det er en god idé, at have kalenderen fremme, når vi ringer. Du må også meget gerne have tænkt over, om du vil gå til FVU i Glostrup, i Ballerup eller på Amager. Opkaldet varer ca. 5 minutter.

Book et opkald

Vi ringer dig op, når det passer dig.

Screening

Inden du starter, skal du til en screening, hvor vi sammen finder dit niveau. En screening består af en test og en samtale og varer ca. 1,5 time. Når vi kender dit niveau, finder vi et hold, der passer ind i din hverdag.

Tid og sted

Undervisningen foregår på vores sprogcentre i Glostrup, Ballerup og på Amager.

De fleste hold møder to gange om ugen. Vi har formiddagshold, eftermiddagshold og aftenhold.

I Glostrup har vi et fuldtidshold, som møder 5 formiddage om ugen – fire dage FVU-dansk og en dag FVU-matematik. Vi har ikke FVU-onlinehold.