VSK dansk særlige kurser

Særlige kurser

VSK dansk særlige kurser

Særlige kurser

Hvad kan VSKdansk tilbyde?

Ingen har de samme udfordringer med det danske sprog. Mange har forskellige ambitioner. Derfor har vi særlige kurser, der hjælper dig med at nå dine mål uanset, hvad de er.

Vi har kurser på alle niveauer. Vi har kurser til dig, der har brug for fleksibilitet og til dig, der har særlige behov.

Dansk online

Vil du lære dansk hurtigt og effektivt?
På e-Sprogcenter kan du selv bestemme hvor og hvornår, du vil lære dansk. Undervisningen følger et ugentligt program. Din lærer følger dig tæt. Du får individuel feedback på alle opgaver. Men du bliver også en del af et hold med andre kursister, som er i gang med at lære dansk. Kursisterne på e-Sprogcenter lærer dansk hurtigt og opnår gode resultater til eksamen.

Studieprøven online

Studieprøven er Danskuddannelsens højeste niveau – DU3 modul 6. Derfor skal du have bestået PD3 med et godt resultat for at blive optaget.

På VSK dansk er Studieprøven et online-kursus. Vi har udviklet en lærlingsplatform der er skræddersyet til studieprøvekursister.

Kursus for unge i Ballerup

Vil du gerne i gang, og er du 16-25 år?
På kurset for unge i Ballerup underviser vi i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og arbejdsmarkedsforhold.

Ring til os og hør mere om kurset på 43283420

Ordblindeundervisning (OBU)

Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed betyder, at man læser meget langsomt. Det er svært at læse ord, man ikke kender – både på sit eget sprog og på dansk. Det er også svært at lære at stave.

Hvordan ved du, om du er ordblind?
Var det svært for dig at lære at læse og stave på dit eget sprog, da du gik i skole? Undgår du helst at skrive både på dit eget sprog og på dansk? Hvis du svarer ja, er du måske ordblind

PÅ VSK kan du få gratis danskundervisning for ordblinde (OBU) og få hjælp til at læse og skrive.

Dansk for blinde og svagtseende

Dansk for blinde og svagtseende
Er du synshandicappet?
At lære dansk er en stor udfordring, hvis du har et synshandicap. Derfor har vi et særligt tilbud til blinde og svagtseende. Undervisningen er rettet mod voksne udlændinge.

Ring til os og hør mere om kurset på 43283500

Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT er et tilbud til medarbejdere ansat på en FOA- eller 3F-overenskomst. Det er et særligt forløb til medarbejdere, der har gavn af at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne eller bruge IT.

Vi tilbyder ordblindeundervisning til de medarbejdere der har behov for det.