PÅ VSKdansk HAR VI FOKUS
PÅ AT BESKYTTE DE PERSONOPLYSNINGER, VI HAR, OM DIG

I denne politik forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer vi har om dig, hvad enten du er borger, virksomhed, repræsenteret i en forening, samarbejdspartner eller ansat på sprogcenteret.

Privatlivs- og databeskyttelsespolitikken beskriver også dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet forkerte oplysninger.

DEN DATAANSVARLIGE
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores ansvarlige for datasikkerhed på sprogcentret på mail sprogcenter@brondby.dk eller telefon 43 28 35 00.

Vil du i kontakt med Brøndby kommunes databeskyttelsesrådgiver sender du en mail til dpo@brondby.dk eller telefon 43 28 28 28. Ønsker du at kontakte os pr. brev, kan du sende det til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby, att. ’databeskyttelsesrådgiveren’.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
Almindelige personoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, eksempelvis dit navn, privatadresse, telefonnummer, cpr-nummer, e-mailadresse osv. I ganske særlige tilfælde behandler vi også såkaldt følsomme oplysninger fx oplysninger om dit helbred.

FORMÅLET OG LOVGRUNDLAGET FOR AT VI BEHANDLER
DINE OPLYSNINGER

Vi indhenter og behandler oplysninger om dig, for at vi kan gennemføre den aftalte undervisning, for at kunne leve op til en aftale med dig eller for at leve op til krav fra andre myndigheder.

Behandlingen af data om dig sker i henhold til den relevante lovgivning på området bl.a. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge fx kap. 5, Lov om forberedende Voksenundervisning (FVU), Lov om ordblinde-undervisning for voksne (OBU) eller Lov om aktiv beskæftigelse med tilhørende instrukser.

Endvidere opbevarer vi og behandler data i henhold til Regnskabsloven og Arkivloven.

Hvilke data, der er nødvendige, afhænger af den type undervisning du modtager. Hvis du fx modtager danskundervisning har vi udover navn, adresse, cpr.nr m.v. også brug for oplysninger om din medbragte uddannelsesbaggrund. Hvis du modtager undervisning som led i et aktiveringsforløb kan helbredsoplysninger være nødvendige.

Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave, vi skal løse.

HVOR HENTER VI OPLYSNINGER OM DIG?
I de fleste tilfælde afgiver du selv dine oplysninger, eksempelvis når du taler med en af vores vejledere eller på sprogcenterets hjemmeside.

Dine oplysninger registrerer vi i et sikkert fagsystem. Til brug for din sag kan vi have behov for at indhente yderligere oplysninger fra andre myndigheder eller fælles registre. Eksempelvis henter vi fra din bopælskommune eller andre sprogcentrer.

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig.

HVEM FÅR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?
Vi videregiver dine oplysninger til andre offentlige myndigheder og databehandlere. Andre offentlige myndigheder kan være din bopælskommune, andre sprogcentrer, virksomheder samt styrelser og ministerier. Databehandlere kan være firmaer som drifter it-systemer på vegne af kommunen.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til lande uden for Danmark, EU og EØS. Hvis vi benytter data-behandlere i tredjelande stiller vi ekstra høje sikkerhedskrav og har ekstra bevågenhed omkring databeskyttelse.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er de fornødne garantier, hvilket indebærer at landet/landene eller virksomheden af EU-kommissionen er vurderet til at, der generelt er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger.

Hvis landet/landene eller virksomheden ikke er vurderet til, at der er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil vi sikre, at der er opnået fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger ved brug af EU-kommissionens standardkontrakter.

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE OPLYSNINGER?
Der er forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine personlige oplysninger. Vi gemmer dine oplysninger så længe, du modtager undervisning, er tilmeldt prøver eller der foregår anden sagsbehandling.

Efter du har sluttet din undervisning gemmer vi dine oplysninger i 5 år af hensyn til at kunne dokumentere regnskab, indberetninger etc. Efter 5 år sletter vi de oplysninger vi har om dig, uanset om du har bestået eller gennemført din uddannelse.

Visse typer oplysninger skal vi dog gemme i længere tid. For eksempel skal vi gemme oplysninger om prøver og eksamener i 30 år og oplysninger om ordblindetest og udredning i 15 år.

E-MAIL
Ønsker du at skrive til sprogcenteret, anbefaler vi, at du benytter dit kursistnr. fremfor dit cpr nr. Dit kursist nr. fremgår af alle breve du modtager fra Sprogcenteret.

Indeholder din mail følsomme eller fortrolige oplysninger som dit cpr-nummer og oplysninger om dit helbred, så anbefaler vi at du bruger en sikker kommunikation eksempelvis via e-boks.

Hvis du vil sende elektronisk post, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bør du sende dem som sikker post, eksempelvis via e-boks. Af sikkerhedshensyn kan du opleve, at vi kan have slettet oplysninger i din henvendelse, når din mail besvares eller vi svarer via digital post. Dette er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

Læs mere på brondby.dk/sikkermail.

POST TIL SPROGCENTERET
Hvis du sender et fysisk brev til sprogcenteret, videresendes din henvendelse til rette vedkommende, som arkiverer dokumentet i et sikkert elektronisk sags- og dokumentstyringssystem. Kommunens sags- og dokumentstyringssystem indeholder ind- og udgående dokumenter samt dagsordner, referater og notater.

COOKIES
På hjemmesiden www.VSKdansk.dk og de derunder liggende øvrige hjemmesider anvender vi cookies til bl.a. statistik, hvilket hjælper os med at forbedre hjemmesidens indhold og sikre en god brugeroplevelse for dig og alle andre besøgende.

Cookies bruges også til at sikre visse af hjemmesidens funktioner, fx at du kan udfylde og sende en bestemt formular. Ingen af de oplysninger vi samler via cookies videregives til andre. Og oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

En cookie er en lille datafil, der placeres på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges grundlæggende til at genkende din computer eller anden enhed, så vi kan se, hvilke sider og funktioner, du besøger. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Du har mulighed for at takke ja eller nej til cookies, og også at ændre dit valg. Takker du nej, kan der være visse funktioner på hjemmesiden, der ikke fungerer korrekt.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Din ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Din ret til at trække dit samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har afgivet samtykke til at vi behandler dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Din ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Din ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker.

Din ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Din ret til at begrænse behandlingen af dine data
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Din ret til at klage
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

VIL DU VIDE MERE?
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, kan du skrive til vores ansvarlige for sprogcenterets datasikkerhed på e-mail sprogcenter@brondby.dk, telefon 43 28 35 00, eller du kan kontakte Brøndby Kommunes databeskyttelsesrådgiver på e-mail dpo@brondby.dk, telefon 4328 2828.