Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT

Hvad er Bedre til ord, tal og IT?

Bedre til ord, tal og IT er et tilbud til medarbejdere ansat på en FOA- eller 3F-overenskomst. Det er et særligt forløb til medarbejdere, der har gavn af at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne eller bruge IT.

Der tilbydes ordblindeundervisning til de medarbejdere der har behov for det.

Indsatsen er en politisk beslutning der skal sikre, at alle ansatte på en FOA eller 3F overenskomst også i fremtiden har kompetencer til at varetage deres opgaver, på et arbejdsmarked der stiller større og større krav til medarbejdernes kvalifikationer.

Indsatsen finansieres af den Kommunale Kompetencefond. Arbejdsgiveren modtager lønmidler fra Statens Voksenuddannelsesstøtte og den Kommunale Kompetencefond, således at medarbejderne kan deltage i kurserne i arbejdstiden uden en ekstra lønudgift for den enkelte arbejdsplads.

Du kan læse mere om projektet her: https://denkommunalekompetencefond.dk/bedre-til-ord-tal-og-it/

 

Indhold

Bedre til ord, tal og it består af kurser i læsning og skrivning, matematik og IT. Alle kurser er tilrettelagt efter Lov om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og er kompetencegivende til videre uddannelse. Kurserne afsluttes med en statskontrolleret trintest med bedømmelsen bestået – ikke bestået.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag. Det kan være relevante hjemmesider, instruktioner, intranet, dokumentation, læreplaner, vejledninger, referater fra møder eller andet. Derfor vil vores undervisere meget gerne besøge den enkelte arbejdsplads inden undervisningen starter, så undervisere og ledere sammen kan beslutte hvilke materialer der skal tages udgangspunkt i.

  Tid og sted

  Undervisningen finder sted på en af vores afdelinger i Glostrup, Ballerup eller på Amager.

  Undervisningen består af 40 – 80 undervisningstimer, tilrettelagt som halve eller hele undervisningsdage.

  Get startet

  Tilmelding

  Alle forløb starter med at medarbejderne screenes i dansk, matematik og IT for at fastlægge om de er i målgruppe for undervisningstilbuddet.

  Er du interesseret i at høre mere om Bedre til ord, tal og IT, kan du kontakte:

  Vejleder:
  Karen Lehmann
  Telefon: 43 28 34 20
  e-mail: karle@brondby.dk

  Ordblindekoordinator:
  Tina Rem Rasmussen
  Telefon: 43 28 35 51
  e-mail: tirer@brondby.dk

  Se video om Bedre til ord, tal og IT